Kemaskini pada 25 oktober 2023

1. PENGENALAN

 1. 1.1   Selamat datang ke Aplikasi eDesa MY yang dikendalikan oleh Dz Media PLT. eDesa MY mengambil tanggungjawabnya di bawah undang-undang dan peraturan privasi yang terpakai ("Undang-undang Privasi") dengan serius dan komited untuk menghormati hak privasi dan kebimbangan semua Pengguna laman web dan aplikasi eDesa MY kami ("Platform") (kami merujuk kepada Platform dan perkhidmatan yang kami sediakan seperti yang diterangkan pada Platform kami secara kolektif sebagai "Perkhidmatan"). Pengguna merujuk kepada pengguna yang mendaftar untuk akaun dengan kami untuk penggunaan Perkhidmatan, termasuk kedua-dua pembeli dan penjual (secara individu dan kolektif, "Pengguna", "anda" atau "anda"). Kami menyedari kepentingan data peribadi yang telah anda amanahkan kepada kami dan percaya bahawa adalah tanggungjawab kami untuk mengurus, melindungi dan memproses data peribadi anda dengan betul. Dasar Privasi ini (“Dasar Privasi” atau “Dasar”) direka untuk membantu anda memahami cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami dan/atau yang kami miliki tentang anda, sama ada sekarang atau pada masa hadapan, serta membantu anda dalam membuat keputusan termaklum sebelum memberikan kami mana-mana data peribadi anda.
 2. 1.2   "Data Peribadi" atau "data peribadi" bermaksud data, sama ada benar atau tidak, mengenai individu yang boleh dikenal pasti daripada data tersebut,. Contoh biasa data peribadi boleh termasuk nama, nombor pengenalan dan maklumat hubungan.
 3. 1.3   Dengan menggunakan Perkhidmatan, mendaftar akaun di aplikasi kami, melawati aplikasi kami, atau mengakses Perkhidmatan, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda menerima ketetapan, keperluan dan/atau dasar yang digariskan dalam Dasar Privasi ini, dan anda dengan ini membenarkan kami mengumpul , menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses data peribadi anda seperti yang diterangkan di sini. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU UNTUK MEMPROSES DATA PERIBADI ANDA SEPERTI YANG DITERANGKAN DALAM DASAR PRIVASI INI, SILA JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU AKSES PLATFORM KAMI. Jika kami menukar Polisi Privasi kami, kami akan memberitahu anda termasuk dengan menyiarkan perubahan tersebut atau Dasar Privasi yang dipinda pada Platform kami. Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, penggunaan berterusan Perkhidmatan atau Platform anda, termasuk membuat sebarang pesanan, akan membentuk pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan yang dibuat pada Dasar Privasi ini.
 4. 1.4   Polisi ini terpakai bersama-sama dengan notis lain, klausa kontrak, klausa persetujuan yang terpakai berhubung dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pendedahan dan/atau pemprosesan data peribadi anda oleh kami dan tidak bertujuan untuk mengatasi notis atau klausa tersebut melainkan kami menyatakan secara nyata sebaliknya.
 5. 1.5   Polisi ini terpakai kepada kedua-dua pembeli dan penjual yang menggunakan Perkhidmatan kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

2. BILAKAH eDesa MY AKAN MENGUMPUL DATA PERIBADI ANDA?

 1. 2.1   Kami akan/boleh mengumpul data peribadi tentang anda:
  1. apabila anda mendaftar dan/atau menggunakan aplikasi kami, atau membuka akaun dengan kami;
  2. apabila anda menyerahkan sebarang borang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, borang permohonan atau borang lain yang berkaitan dengan mana-mana produk dan perkhidmatan kami, sama ada dalam talian atau melalui bentuk fizikal;
  3. apabila anda membuat sebarang perjanjian atau memberikan dokumentasi atau maklumat lain berkenaan dengan interaksi anda dengan kami, atau apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami;
  4. apabila anda berinteraksi dengan kami, seperti melalui panggilan telefon (yang mungkin dirakam), surat, faks, pertemuan bersemuka, platform media sosial dan e-mel, termasuk apabila anda berinteraksi dengan ejen perkhidmatan pelanggan kami;
  5. apabila anda menggunakan perkhidmatan elektronik kami, atau berinteraksi dengan kami melalui aplikasi kami atau menggunakan Perkhidmatan pada Platform kami. Ini termasuk, tanpa had, melalui kuki yang mungkin kami gunakan apabila anda berinteraksi dengan aplikasi atau tapak web kami;
  6. apabila anda memberikan kebenaran pada peranti anda untuk berkongsi maklumat dengan aplikasi atau Platform kami;
  7. apabila anda memautkan aplikasi eDesa MY dengan media sosial anda atau akaun luaran lain atau menggunakan ciri media sosial lain, mengikut dasar penyedia;
  8. apabila anda menjalankan transaksi melalui Perkhidmatan kami;
  9. apabila anda memberikan maklum balas atau aduan kepada kami;
  10. apabila anda mendaftar untuk peraduan; atau
  11. apabila anda menyerahkan data peribadi anda kepada kami atas sebarang sebab
 2. 2.2   Perkara di atas tidak dimaksudkan sebagai menyeluruh dan menetapkan beberapa keadaan biasa apabila data peribadi tentang anda mungkin dikumpul.

3. APAKAH DATA PERIBADI YANG AKAN DIKUMPULKAN eDesa MY?

 1. 3.1   Data peribadi yang mungkin dikumpulkan oleh eDesa MY termasuk tetapi tidak terhad kepada:
  1. nama penuh;
  2. gambar kad pengenalan dan SSM;
  3. alamat emel;
  4. tarikh lahir;
  5. alamat penghantaran;
  6. akaun bank dan maklumat pembayaran;
  7. nombor telefon;
  8. jantina;
  9. bangsa;
  10. maklumat yang dihantar oleh atau dikaitkan dengan peranti yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan atau Platform kami;
  11. maklumat tentang rangkaian anda dan orang serta akaun yang anda berinteraksi;
  12. gambar produk;
  13. pengenalan yang dikeluarkan kerajaan atau maklumat lain yang diperlukan untuk usaha wajar kami, mengetahui pelanggan anda, pengesahan identiti atau tujuan pencegahan penipuan;
  14. data pemasaran dan komunikasi, seperti keutamaan anda dalam menerima pemasaran daripada kami dan pihak ketiga, pilihan komunikasi anda dan sejarah komunikasi dengan kami, pembekal perkhidmatan kami dan pihak ketiga yang lain;
  15. data penggunaan dan transaksi, termasuk butiran tentang carian anda, pesanan, pengiklanan dan kandungan yang berinteraksi dengan anda di Platform, dan produk dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan anda;
  16. data lokasi;
  17. sebarang maklumat lain tentang Pengguna apabila Pengguna mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan atau Platform kami, dan apabila Pengguna menggunakan Perkhidmatan atau Platform, serta maklumat yang berkaitan dengan cara Pengguna menggunakan Perkhidmatan atau Platform kami; dan
  18. data agregat pada kandungan yang digunakan oleh Pengguna.
 2. 3.2   Anda bersetuju untuk tidak menyerahkan sebarang maklumat kepada kami yang tidak tepat atau mengelirukan, dan anda bersetuju untuk memaklumkan kepada kami sebarang ketidaktepatan atau perubahan kepada maklumat tersebut. Kami berhak mengikut budi bicara mutlak kami untuk memerlukan dokumentasi lanjut untuk mengesahkan maklumat yang anda berikan.
 3. 3.3   Jika anda mendaftar untuk menjadi pengguna Aplikasi kami menggunakan akaun media sosial anda (“Akaun Media Sosial”), pautkan akaun eDesa MY anda ke Akaun Media Sosial anda atau menggunakan mana-mana ciri media sosial eDesa MY, kami mungkin mengakses maklumat tentang anda yang anda telah memberikan secara sukarela kepada pembekal Akaun Media Sosial anda mengikut dasar pembekal tersebut, dan kami akan mengurus dan menggunakan mana-mana data peribadi tersebut mengikut Polisi ini pada setiap masa.
 4. 3.4   Jika anda tidak mahu kami mengumpul maklumat/data peribadi yang disebutkan di atas, anda boleh menarik diri pada bila-bila masa dengan memberitahu Pegawai Perlindungan Data kami secara bertulis. Maklumat lanjut tentang menarik diri boleh didapati dalam bahagian di bawah bertajuk "Bagaimana anda boleh menarik balik kebenaran, meminta akses kepada atau membetulkan maklumat yang anda berikan kepada kami?" . Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa memilih keluar atau menarik balik persetujuan anda untuk kami mengumpul, menggunakan atau memproses data peribadi anda boleh menjejaskan penggunaan Perkhidmatan dan Aplikasi anda. Contohnya, menarik diri daripada pengumpulan maklumat lokasi akan menyebabkan ciri berasaskan lokasinya dilumpuhkan.

4. PENGUMPULAN DATA LAIN

 1. 4.1   Seperti kebanyakan tapak web dan aplikasi mudah alih, peranti anda menghantar maklumat yang mungkin termasuk data tentang anda yang dilog oleh pelayan web apabila anda menyemak imbas Platform kami. Ini biasanya termasuk tanpa had alamat Protokol Internet (IP) peranti anda, sistem pengendalian komputer/peranti mudah alih dan jenis penyemak imbas, jenis peranti mudah alih, ciri peranti mudah alih, pengecam peranti unik (UDID) atau pengecam peralatan mudah alih (MEID) untuk peranti mudah alih anda, alamat tapak web yang merujuk (jika ada), halaman yang anda lawati di tapak web dan aplikasi mudah alih kami dan masa lawatan, dan kadangkala "kuki" (yang boleh dilumpuhkan menggunakan pilihan penyemak imbas anda) untuk bantu tapak mengingati lawatan terakhir anda. Jika anda log masuk, maklumat ini dikaitkan dengan akaun peribadi anda. Maklumat ini juga disertakan dalam statistik tanpa nama untuk membolehkan kami memahami cara pelawat menggunakan tapak kami.
 2. 4.2   Aplikasi mudah alih kami mungkin mengumpul maklumat tepat tentang lokasi peranti mudah alih anda menggunakan teknologi seperti GPS, Wi-Fi, dll. Kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses maklumat ini untuk satu atau lebih Tujuan termasuk, tanpa had, lokasi perkhidmatan berasaskan yang anda minta atau untuk menyampaikan kandungan yang berkaitan kepada anda berdasarkan lokasi anda atau untuk membolehkan anda berkongsi lokasi anda kepada Pengguna lain sebagai sebahagian daripada perkhidmatan di bawah aplikasi mudah alih kami. Untuk kebanyakan peranti mudah alih, anda boleh menarik balik kebenaran anda untuk kami memperoleh maklumat ini pada lokasi anda melalui tetapan peranti anda. Jika anda mempunyai soalan tentang cara untuk melumpuhkan perkhidmatan lokasi peranti mudah alih anda, sila hubungi pembekal perkhidmatan peranti mudah alih anda atau pengeluar peranti.
 3. 4.3   Seperti apabila anda melihat halaman di tapak web atau aplikasi mudah alih kami, apabila anda menonton kandungan dan pengiklanan dan mengakses perisian lain pada Platform kami atau melalui Perkhidmatan, kebanyakan maklumat yang sama dihantar kepada kami (termasuk, tanpa had, Alamat IP, operasi sistem, dsb.); tetapi, bukannya paparan halaman, peranti anda menghantar maklumat kepada kami tentang kandungan, iklan yang dilihat dan/atau perisian yang dipasang oleh Perkhidmatan dan Platform dan masa.

5. COOKIES

 1. 5.1   Kami atau pembekal perkhidmatan kami yang diberi kuasa dan rakan kongsi pengiklanan mungkin dari semasa ke semasa menggunakan "kuki" atau ciri lain untuk membolehkan kami atau pihak ketiga mengumpul atau berkongsi maklumat berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau Platform kami oleh anda. Ciri-ciri ini membantu kami meningkatkan Platform kami dan Perkhidmatan yang kami tawarkan, membantu kami menawarkan perkhidmatan dan ciri baharu, dan/atau membolehkan kami dan rakan kongsi pengiklanan kami menyediakan kandungan yang lebih berkaitan kepada anda, termasuk melalui pemasaran semula. "Kuki" ialah pengecam yang disimpan pada komputer atau peranti mudah alih anda yang merekodkan data tentang komputer atau peranti mudah alih, cara dan bila Perkhidmatan atau Platform digunakan atau dilawati, mengikut bilangan orang dan aktiviti lain dalam Platform kami. Kami mungkin memautkan maklumat kuki kepada data peribadi. Kuki juga memaut kepada maklumat mengenai item yang telah anda pilih untuk pembelian dan halaman web yang telah anda lihat. Maklumat ini digunakan untuk menjejaki troli beli-belah anda, untuk menyampaikan kandungan khusus untuk minat anda, untuk membolehkan rakan kongsi pengiklanan pihak ketiga kami menyiarkan iklan di tapak di seluruh internet, dan untuk menjalankan analisis data dan memantau penggunaan Perkhidmatan.
 2. 5.2   Anda boleh menolak penggunaan kuki dengan memilih tetapan yang sesuai pada pelayar atau peranti anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika anda melakukan ini, anda mungkin tidak dapat menggunakan kefungsian penuh Platform atau Perkhidmatan kami.

6. BAGAIMANAKAH KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN KEPADA KAMI?

 1. 6.1   Kami mungkin mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses data peribadi anda untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:
  1. untuk mempertimbangkan dan/atau memproses permohonan/urus niaga anda dengan kami atau transaksi atau komunikasi anda dengan pihak ketiga melalui Perkhidmatan;
  2. untuk mengurus, mengendalikan, menyediakan dan/atau mentadbir penggunaan dan/atau akses anda kepada Perkhidmatan kami dan Platform kami (termasuk, tanpa had, mengingati keutamaan anda), serta hubungan dan akaun pengguna anda dengan kami;
  3. untuk bertindak balas, memproses, menangani atau menyelesaikan transaksi dan/atau untuk memenuhi permintaan anda untuk produk dan perkhidmatan tertentu dan memberitahu anda tentang isu perkhidmatan dan tindakan akaun luar biasa; untuk menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan kami atau mana-mana perjanjian lesen pengguna akhir yang berkenaan;
  4. untuk melindungi keselamatan diri dan hak, harta benda atau keselamatan orang lain;
  5. untuk pengenalan, pengesahan, usaha wajar, atau mengetahui tujuan pelanggan anda;
  6. untuk menilai dan membuat keputusan berkaitan kredit dan profil risiko anda serta kelayakan untuk produk kredit;
  7. untuk mengekalkan dan mentadbir sebarang kemas kini perisian dan/atau kemas kini dan sokongan lain yang mungkin diperlukan dari semasa ke semasa untuk memastikan perkhidmatan kami berjalan lancar;
  8. untuk berurusan dengan atau memudahkan perkhidmatan pelanggan, melaksanakan arahan anda, menangani atau menjawab sebarang pertanyaan yang diberikan oleh (atau dikatakan diberikan oleh) anda atau bagi pihak anda;
  9. untuk menghubungi anda atau berkomunikasi dengan anda melalui panggilan suara, mesej teks dan/atau mesej faks, e-mel dan/atau mel pos atau sebaliknya untuk tujuan mentadbir dan/atau menguruskan hubungan anda dengan kami atau penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, seperti tetapi tidak terhad kepada menyampaikan maklumat pentadbiran kepada anda berkaitan dengan Perkhidmatan kami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa komunikasi sedemikian oleh kami mungkin melalui pengeposan surat-menyurat, dokumen atau notis kepada anda, yang mungkin melibatkan pendedahan data peribadi tertentu tentang anda untuk membawa penghantaran yang sama serta pada kulit luaran sampul surat/pakej surat;
  10. untuk membenarkan pengguna lain berinteraksi, berhubung dengan anda atau melihat beberapa aktiviti anda di Platform, termasuk untuk memaklumkan anda apabila Pengguna lain telah menghantar mesej peribadi kepada anda, menyiarkan ulasan untuk anda di Platform atau berhubung dengan anda menggunakan sosial ciri pada Platform;
  11. untuk menjalankan aktiviti penyelidikan, analisis dan pembangunan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, analisis data, tinjauan, pembangunan produk dan perkhidmatan dan/atau pemprofilan), untuk menganalisis cara anda menggunakan Perkhidmatan kami, untuk mengesyorkan produk dan/atau perkhidmatan yang berkaitan dengan anda kepentingan, untuk menambah baik Perkhidmatan atau produk kami dan/atau untuk meningkatkan pengalaman pelanggan anda;
  12. untuk membenarkan audit dan tinjauan untuk, antara lain, mengesahkan saiz dan komposisi khalayak sasaran kami, dan memahami pengalaman mereka dengan Perkhidmatan eDesa MY;
  13. untuk pemasaran dan pengiklanan, dan dalam hal ini, untuk menghantar anda melalui pelbagai medium dan mod komunikasi pemasaran dan maklumat promosi dan bahan yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan (termasuk, tanpa had, produk dan/atau perkhidmatan pihak ketiga yang eDesa MY boleh bekerjasama atau terikat dengan) yang eDesa MY (dan/atau sekutunya atau syarikat berkaitan) mungkin menjual, memasarkan atau mempromosikan, sama ada produk atau perkhidmatan tersebut wujud sekarang atau dicipta pada masa hadapan. Anda boleh berhenti melanggan daripada menerima maklumat pemasaran pada bila-bila masa dengan menggunakan fungsi berhenti melanggan dalam bahan pemasaran elektronik. Kami mungkin menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar surat berita atau bahan pemasaran daripada kami dan daripada syarikat berkaitan kami;
  14. untuk bertindak balas kepada proses undang-undang atau untuk mematuhi atau seperti yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang yang terpakai, keperluan kerajaan atau kawal selia mana-mana bidang kuasa yang berkaitan atau di mana kami mempunyai kepercayaan suci hati bahawa pendedahan tersebut adalah perlu, termasuk, tanpa had, memenuhi keperluan untuk membuat pendedahan di bawah keperluan mana-mana undang-undang yang mengikat eDesa MY atau pada perbadanan atau sekutunya yang berkaitan (termasuk, jika berkenaan, paparan nama anda, butiran hubungan dan butiran syarikat);
  15. untuk menghasilkan statistik dan penyelidikan untuk keperluan pelaporan dalaman dan berkanun dan/atau penyimpanan rekod;
  16. untuk menjalankan usaha wajar atau aktiviti penyaringan lain (termasuk, tanpa had, pemeriksaan latar belakang) mengikut kewajipan undang-undang atau kawal selia atau prosedur pengurusan risiko kami yang mungkin diperlukan oleh undang-undang atau yang mungkin telah kami sediakan;
  17. untuk mengaudit Perkhidmatan kami atau perniagaan eDesa MY;
  18. untuk menghalang atau menyiasat sebarang pelanggaran Syarat Perkhidmatan kami yang sebenar atau disyaki, penipuan, aktiviti yang menyalahi undang-undang, peninggalan atau salah laku, sama ada berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda atau sebarang perkara lain yang timbul daripada hubungan anda dengan kami;
  19. untuk bertindak balas kepada sebarang tuntutan terancam atau sebenar yang ditegaskan terhadap eDesa MY atau tuntutan lain bahawa mana-mana Kandungan melanggar hak pihak ketiga;
  20. untuk menyimpan, mengehos, menyandarkan (sama ada untuk pemulihan bencana atau sebaliknya) data peribadi anda, sama ada di dalam atau di luar bidang kuasa anda;
  21. untuk berurusan dengan dan/atau memudahkan transaksi aset perniagaan atau transaksi aset perniagaan yang berpotensi, di mana transaksi tersebut melibatkan eDesa MY sebagai peserta atau hanya melibatkan perbadanan berkaitan atau gabungan eDesa MY sebagai peserta atau melibatkan eDesa MY dan/atau mana-mana satu atau lebih perbadanan atau sekutu berkaitan eDesa MY sebagai peserta, dan mungkin terdapat organisasi pihak ketiga lain yang menjadi peserta dalam transaksi tersebut. “urus niaga aset perniagaan” merujuk kepada pembelian, penjualan, pajakan, penggabungan, penggabungan atau sebarang pemerolehan, pelupusan atau pembiayaan lain bagi organisasi atau sebahagian daripada organisasi atau mana-mana perniagaan atau aset organisasi; dan/atau
  22. sebarang tujuan lain yang kami maklumkan kepada anda semasa mendapatkan persetujuan anda.
  23. (secara kolektif, "Tujuan").
 2. 6.2   Anda mengakui dan bersetuju bahawa eDesa MY boleh mengakses, memelihara dan mendedahkan maklumat dan Kandungan Akaun anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau menurut perintah mahkamah atau oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia yang mempunyai bidang kuasa ke atas eDesa MY atau dalam kepercayaan kepercayaan bahawa pemeliharaan atau pendedahan akses sedemikian adalah perlu untuk:
  1. mematuhi proses undang-undang;
  2. mematuhi permintaan daripada mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia yang mempunyai bidang kuasa ke atas eDesa MY;
  3. menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan eDesa MY atau Dasar Privasi ini;
  4. bertindak balas kepada sebarang tuntutan terancam atau sebenar yang ditegaskan terhadap eDesa MY atau tuntutan lain bahawa mana-mana Kandungan melanggar hak pihak ketiga;
  5. bertindak balas kepada permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan; atau
  6. melindungi hak, harta atau keselamatan peribadi eDesa MY, penggunanya dan/atau orang awam.
 3. 6.3   Memandangkan tujuan kami akan/boleh mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau memproses data peribadi anda bergantung pada keadaan yang berlaku, tujuan tersebut mungkin tidak dipaparkan di atas. Walau bagaimanapun, kami akan memberitahu anda tentang tujuan lain tersebut pada masa mendapatkan persetujuan anda, melainkan pemprosesan data yang berkenaan tanpa kebenaran anda dibenarkan oleh Undang-undang Privasi.

7. BAGAIMANAKAH eDesa MY MELINDUNGI DAN MENGEKALKAN MAKLUMAT PELANGGAN?

 1. 7.1   Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan dan berusaha untuk memastikan keselamatan data peribadi anda pada sistem kami. Data peribadi pengguna terkandung di sebalik rangkaian selamat dan hanya boleh diakses oleh sebilangan pekerja terhad yang mempunyai hak akses khas kepada sistem tersebut. Walau bagaimanapun, tidak dapat tidak ada jaminan keselamatan mutlak.
 2. 7.2   Kami akan mengekalkan data peribadi mengikut Undang-undang Privasi dan/atau undang-undang lain yang berkenaan. Iaitu, kami akan memusnahkan atau menamakan data peribadi anda apabila kami telah secara munasabah menentukan bahawa:
  1. tujuan data peribadi itu dikumpul tidak lagi dilaksanakan oleh pengekalan data peribadi tersebut;
  2. pengekalan tidak lagi diperlukan untuk sebarang tujuan undang-undang atau perniagaan; dan
  3. tiada kepentingan sah lain yang menjamin pengekalan selanjutnya data peribadi tersebut. Jika anda berhenti menggunakan Platform, atau kebenaran anda untuk menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan ditamatkan atau ditarik balik, kami boleh terus menyimpan, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini dan kewajipan kami di bawah Undang-undang Privasi . Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, kami boleh melupuskan data peribadi anda dengan selamat tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.

8. ADAKAH eDesa MY MENDEDAHKAN MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN DARIPADA PENGGUNANYA KE PIHAK LUAR?

 1. 8.1   Dalam menjalankan perniagaan kami, kami akan/mungkin perlu menggunakan, memproses, mendedahkan dan/atau memindahkan data peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami, ejen dan/atau sekutu kami atau syarikat berkaitan, dan/atau pihak ketiga lain, yang mungkin berada di Malaysia atau di luar Malaysia, untuk satu atau lebih daripada Tujuan yang dinyatakan di atas. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga tersebut, ejen dan/atau ahli gabungan atau syarikat berkaitan dan/atau pihak ketiga yang lain akan memproses data peribadi anda sama ada bagi pihak kami atau sebaliknya, untuk satu atau lebih Tujuan yang dinyatakan di atas. Kami berusaha untuk memastikan bahawa pihak ketiga dan ahli gabungan kami memastikan data peribadi anda selamat daripada akses, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, pemprosesan atau risiko yang tidak dibenarkan dan mengekalkan data peribadi anda hanya selagi data peribadi anda diperlukan untuk perkara yang dinyatakan di atas. Tujuan. Pihak ketiga tersebut termasuk, tanpa had:
  1. anak syarikat, sekutu dan syarikat berkaitan kami;
  2. pembeli atau penjual yang telah anda berurusan atau berinteraksi dengan anda di Platform atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda untuk Tujuan yang dinyatakan di atas;
  3. pengguna lain Platform kami untuk satu atau lebih daripada Tujuan yang dinyatakan di atas;
  4. kontraktor, ejen, penyedia perkhidmatan dan pihak ketiga lain yang kami gunakan untuk menyokong perniagaan kami. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada pihak yang menyediakan perkhidmatan pentadbiran atau perkhidmatan lain kepada kami seperti rumah surat, penyedia perkhidmatan logistik, penyedia perkhidmatan kewangan, rakan kongsi pengiklanan dan pemasaran, syarikat telekomunikasi, syarikat teknologi maklumat dan pusat data;
  5. pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia yang mempunyai bidang kuasa ke atas eDesa MY atau sebagaimana yang dibenarkan di bawah Seksyen 6.2;
  6. pembeli atau pengganti lain sekiranya berlaku penggabungan, pelupusan, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset eDesa MY, sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran atau prosiding serupa, dalam data peribadi yang dipegang oleh eDesa MY tentang Pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan; atau kepada rakan niaga dalam transaksi aset perniagaan yang eDesa MY atau mana-mana sekutunya atau syarikat berkaitan terlibat; dan
  7. pihak ketiga yang mana pendedahan oleh kami adalah untuk satu atau lebih Tujuan dan pihak ketiga tersebut seterusnya akan mengumpul dan memproses data peribadi anda untuk satu atau lebih Tujuan.
 2. 8.2   Kami mungkin berkongsi maklumat pengguna, termasuk maklumat statistik dan demografi, tentang Pengguna kami dan maklumat tentang penggunaan Perkhidmatan mereka dengan rakan kongsi pengiklanan dan pembekal pengiklanan, pemasaran semula dan/atau pengaturcaraan lain pihak ketiga.
 3. 8.3   Untuk mengelakkan keraguan, sekiranya Undang-undang Privasi atau undang-undang lain yang berkenaan membenarkan organisasi seperti kami mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda tanpa kebenaran anda, kebenaran yang diberikan oleh undang-undang tersebut akan terus digunakan. Selaras dengan perkara di atas dan tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, kami mungkin menggunakan data peribadi anda untuk alasan undang-undang yang diiktiraf termasuk untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda, untuk mencapai kepentingan yang sah dan sebab kami menggunakannya melebihi sebarang prasangka terhadap hak perlindungan data anda, atau jika perlu berkaitan dengan tuntutan undang-undang
 4. 8.4   Pihak ketiga mungkin secara tidak sah memintas atau mengakses data peribadi yang dihantar ke atau terkandung di tapak, teknologi mungkin tidak berfungsi atau tidak berfungsi seperti yang dijangkakan, atau seseorang mungkin mengakses, menyalahgunakan atau menyalahgunakan maklumat bukan kerana kesalahan kami. Walau bagaimanapun, kami akan menggunakan pengaturan keselamatan yang munasabah untuk melindungi data peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang Privasi; namun tidak dapat dielakkan tidak ada jaminan keselamatan mutlak seperti tetapi tidak terhad kepada apabila pendedahan tanpa kebenaran timbul daripada penggodaman yang berniat jahat dan canggih oleh orang yang tidak berpuas hati tanpa kesalahan kami.
 5. 8.5   Seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan eDesa MY, Pengguna (termasuk mana-mana pekerja, ejen, wakil, atau mana-mana orang lain yang bertindak untuk Pengguna tersebut atau bagi pihak Pengguna tersebut) memiliki data peribadi Pengguna lain melalui penggunaan Perkhidmatan (" Pihak Penerima”) dengan ini bersetuju bahawa, mereka akan (i) mematuhi semua Undang-undang Privasi yang berkenaan dengan mana-mana data tersebut, termasuk sebarang pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan atau pemindahan data tersebut; (ii) membenarkan eDesa MY atau Pengguna yang data peribadinya telah dikumpulkan oleh Pihak Penerima ("Pihak Pendedahan") untuk mengalih keluar datanya yang dikumpul daripada pangkalan data Pihak Penerima; dan (iii) membenarkan eDesa MY atau Pihak Yang Mendedahkan untuk menyemak maklumat yang telah dikumpulkan tentang mereka oleh Pihak Penerima, dalam setiap kes (ii) dan (iii) di atas, dengan mematuhi dan jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.
 6. 8.6   Walau apa pun yang dinyatakan di sini, Penjual (termasuk mana-mana pekerja, ejen, wakil, atau mana-mana orang lain yang bertindak untuk Penjual tersebut atau bagi pihak Penjual tersebut) hendaklah mematuhi semua Undang-undang Privasi yang terpakai dan, berkenaan dengan mana-mana data peribadi pembeli yang diterima daripada eDesa MY , (i) tidak dibenarkan untuk menggunakan data peribadi pembeli tersebut kecuali semunasabahnya perlu untuk menjawab pertanyaan pembeli dan untuk menjalankan, menjawab, memproses, berurusan dengan atau menyelesaikan transaksi tanpa persetujuan bertulis pembeli dan eDesa MY terlebih dahulu; (ii) hendaklah mengelak daripada menghubungi pembeli menggunakan maklumat sedemikian di luar platform eDesa MY ; (iii) tidak dibenarkan untuk mendedahkan data peribadi pembeli tersebut kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis pembeli dan eDesa MY terlebih dahulu; (iv) hendaklah menggunakan langkah keselamatan yang mencukupi untuk melindungi setiap data peribadi pengguna eDesa MY dalam simpanan mereka, mengekalkan data tersebut hanya selama yang diperlukan untuk tujuan di atas dan mengikut Undang-undang Privasi, dan untuk memadam atau mengembalikan data tersebut kepada eDesa MY selepas sebarang permintaan daripada eDesa MY atau secepat mungkin selepas selesai transaksi; dan (v) untuk memaklumkan kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi eDesa MY di [email protected] sekiranya berlaku sebarang potensi pelanggaran data atau kehilangan lain data pengguna tersebut.

9. MAKLUMAT YANG DIKUMPUL OLEH PIHAK KETIGA

 1. 9.1   Platform kami menggunakan Google Analitis, perkhidmatan analitis web yang disediakan oleh Google, Inc. ("Google"). Google Analitis menggunakan kuki, iaitu fail teks yang diletakkan pada peranti anda, untuk membantu Platform menganalisis cara Pengguna menggunakan Platform. Maklumat yang dijana oleh kuki tentang penggunaan Platform anda (termasuk alamat IP anda) akan dihantar dan disimpan oleh Google pada pelayan di Amerika Syarikat. Google akan menggunakan maklumat ini untuk tujuan menilai penggunaan Platform oleh anda, menyusun laporan mengenai aktiviti tapak web untuk pengendali laman web dan menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan aktiviti tapak web dan penggunaan Internet. Google juga boleh memindahkan maklumat ini kepada pihak ketiga jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, atau di mana pihak ketiga tersebut memproses maklumat bagi pihak Google. Google tidak akan mengaitkan alamat IP anda dengan mana-mana data lain yang dipegang oleh Google.
 2. 9.2   Kami, dan pihak ketiga, mungkin dari semasa ke semasa menyediakan muat turun aplikasi perisian untuk kegunaan anda melalui Platform atau melalui Perkhidmatan. Aplikasi ini boleh mengakses secara berasingan, dan membenarkan pihak ketiga melihat, maklumat anda yang boleh dikenal pasti, seperti nama anda, ID pengguna anda, Alamat IP peranti anda atau maklumat lain seperti mana-mana kuki yang anda mungkin telah pasangkan atau yang telah dipasang untuk anda oleh aplikasi perisian pihak ketiga atau tapak web. Selain itu, aplikasi ini mungkin meminta anda memberikan maklumat tambahan terus kepada pihak ketiga. Produk atau perkhidmatan pihak ketiga yang disediakan melalui aplikasi ini tidak dimiliki atau dikawal oleh eDesa MY. Anda digalakkan untuk membaca terma dan dasar lain yang diterbitkan oleh pihak ketiga tersebut di tapak web mereka atau sebaliknya.

10. PENAFIAN BERKENAAN KESELAMATAN DAN LAMAN PIHAK KETIGA

 1. 10.1   KAMI TIDAK MENJAMIN KESELAMATAN DATA PERIBADI DAN/ATAU MAKLUMAT LAIN YANG ANDA BERIKAN DI LAMAN PIHAK KETIGA. Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk mengekalkan keselamatan data peribadi anda yang berada dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami. Data peribadi anda terkandung di sebalik rangkaian terjamin dan hanya boleh diakses oleh sebilangan terhad orang yang mempunyai hak akses khas kepada sistem tersebut, dan dikehendaki merahsiakan data peribadi tersebut. Apabila anda membuat pesanan atau mengakses data peribadi anda, kami menawarkan penggunaan pelayan yang selamat. Semua data peribadi atau maklumat sensitif yang anda bekalkan disulitkan ke dalam pangkalan data kami untuk hanya diakses seperti yang dinyatakan di atas.
 2. 10.2   Dalam usaha untuk memberikan anda nilai yang lebih tinggi, kami boleh memilih pelbagai tapak web pihak ketiga untuk dipautkan, dan dirangka dalam Platform. Kami juga mungkin mengambil bahagian dalam penjenamaan bersama dan perhubungan lain untuk menawarkan e-dagang dan perkhidmatan dan ciri lain kepada pelawat kami. Laman web yang dipautkan ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas serta pengaturan keselamatan. Walaupun pihak ketiga bergabung dengan kami, kami tidak mempunyai kawalan ke atas tapak yang dipautkan ini, yang setiap satunya mempunyai privasi dan amalan pengumpulan data yang berasingan tanpa bergantung kepada kami. Data yang dikumpul oleh rakan kongsi jenama bersama kami atau tapak web pihak ketiga (walaupun ditawarkan pada atau melalui Platform kami) mungkin tidak diterima oleh kami.
 3. 10.3   Oleh itu, kami tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan, pengaturan keselamatan (atau kekurangannya) dan aktiviti tapak yang dipautkan ini. Laman web yang dipautkan ini hanya untuk kemudahan anda dan oleh itu anda mengaksesnya atas risiko anda sendiri. Walau bagaimanapun, kami berusaha untuk melindungi integriti Platform kami dan pautan yang diletakkan pada setiap satu daripada mereka dan oleh itu mengalu-alukan sebarang maklum balas mengenai tapak yang dipautkan ini (termasuk, tanpa had, jika pautan tertentu tidak berfungsi).

11. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENARIK PERSETUJUAN, MEMINTA AKSES KEPADA ATAU MEMBETULKAN MAKLUMAT YANG ANDA TELAH BERIKAN KEPADA KAMI?

 1. 11.1   Anda boleh menarik balik kebenaran anda untuk pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan dan/atau meminta pemadaman data peribadi anda dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami dengan menghantar e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi kami di [email protected], dan kami akan memproses permintaan tersebut menurut Dasar Privasi ini dan kewajipan kami di bawah Undang-undang Privasi dan undang-undang lain yang berkenaan. Walau bagaimanapun, penarikan balik persetujuan anda mungkin bermakna kami tidak akan dapat terus menyediakan Perkhidmatan kepada anda dan kami mungkin perlu menamatkan hubungan sedia ada anda dan/atau kontrak yang anda miliki dengan kami.
 2. 11.2   Jika anda mempunyai akaun dengan kami, anda boleh mengakses dan/atau membetulkan data peribadi anda pada masa ini dalam simpanan atau kawalan kami melalui halaman Tetapan Akaun di Platform. Jika anda tidak mempunyai akaun dengan kami, anda boleh meminta untuk mengakses dan/atau membetulkan data peribadi anda pada masa ini dalam simpanan atau kawalan kami dengan mengemukakan permintaan bertulis kepada kami. Kami akan memerlukan maklumat yang mencukupi daripada anda untuk memastikan identiti anda serta sifat permintaan anda supaya dapat menangani permintaan anda. Oleh itu, sila serahkan permintaan bertulis anda dengan menghantar e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi kami di [email protected]
 3. 11.3   Kami mungkin mengenakan bayaran yang berpatutan kepada anda untuk pengendalian dan pemprosesan permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda. Jika kami memilih untuk mengenakan bayaran, kami akan memberikan anda anggaran bertulis tentang bayaran yang akan kami kenakan. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak perlu membalas atau berurusan dengan permintaan akses anda melainkan anda telah bersetuju untuk membayar yuran tersebut.
 4. 11.4   Kami berhak untuk menolak membetulkan data peribadi anda mengikut peruntukan yang ditetapkan dalam Undang-undang Privasi, di mana mereka memerlukan dan/atau memberi hak kepada organisasi untuk menolak membetulkan data peribadi dalam keadaan yang dinyatakan.

12. SOALAN, KEBIMBANGAN ATAU ADUAN? HUBUNGI KAMI

 1. 12.1   Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai amalan privasi kami, kami mengalu-alukan anda untuk menghubungi kami melalui e-mel di [email protected]