Loading...

Daging Bakar Danok Haji Din 800gm

RM 30.00

Variasi
Kuantiti
20 masih ada
img
RM 5.50

Shop Details

Product details

Maklumat Produk

 • 𝗗𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗮𝗸𝗮𝗿 𝗗𝗮𝗻𝗼𝗸 𝗛𝗮𝗷𝗶 𝗗𝗶𝗻
  𝐻𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑅𝑀 30 𝑈𝑛𝑡𝑢𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 800 𝐺𝑟𝑎𝑚 𝑆𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑘.
  🔥𝐷𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚
  🔥 𝐽𝑢𝑖𝑐𝑦 𝑑𝑎𝑛 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑢𝑡
  🔥 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 4-5 𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑛
  🔥 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑢𝑚𝑎 𝑆𝑜𝑠 𝐷𝑎𝑛𝑜𝑘 𝐾𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
  🔥 𝑀𝑢𝑑𝑎ℎ 𝐷𝑖 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑛𝑦𝑎 8 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡
  🔥 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐼𝑆𝑇𝐼𝑀𝐸𝑊𝐴 𝑅𝐴𝑆𝐴 𝐿𝑈𝐴𝑅𝐵𝐼𝐴𝑆𝐴 😋
  🔥 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑢𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛

  𝐽𝑜𝑚 𝑆𝑎𝑚𝑏𝑎𝑞 𝐻𝑎𝑟𝑖 𝐼𝑛𝑖 ‼️
  𝐷𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟𝐷𝑎𝑛𝑜𝑘

  #𝑘𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔𝑝𝑒𝑟𝑎𝑝ℎ𝑎𝑗𝑖𝑑𝑖𝑛 #𝑑𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑖𝑚𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑖𝑠 #𝐷𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟𝐷𝑎𝑛𝑜𝑘𝐻𝑎𝑗𝑖𝐷𝑖𝑛 #𝑘𝑢𝑧𝑢𝑝𝑖𝑟𝑧𝑜𝑙𝑎 #𝐴𝑦𝑎𝑚𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟𝐻𝑎𝑗𝑖𝐷𝑖𝑛 #𝑃𝑒𝑟𝑎𝑝𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑈𝑇𝐴𝑅𝐴
  #𝑅𝑜𝑦𝐹𝑜𝑜𝑑𝑖𝑒𝐾𝐸𝐷𝐴𝐻

Product Rating

Maklumat Komen

Tiada