Aplikasi eDesa adalah sebuah platform marketplace edagang yang memberi fokus kepada pemasaran produk dan perkhidmatan IKS.

Oleh kerana eDesa dibangunkan untuk kelompok penjual IKS, eDesa juga satu-satunya Aplikasi yang mempunyai program bimbingan berterusan bagi membantu dan membimbing para penjual agar dapat berniaga dan bersaing dalam dunia digitalisasi.

Program bimbingan iaitu Program Desa To Global (DTG) ini memfokuskan kepada aktiviti meningkatkan keupayaan kepada akses pasaran edagang menggunakan Aplikasi eDesa.

Program ini dijalankan dengan koleberasi agensi-agensi terpilih bagi memantau dan membimbing para penjual yang mengikuti program.

Program ini bermula daripada pendaftaran, pemasaran, pembungkusan, seterusnya bimbingan berterusan.

Pemilik/ pengeluar/ penjual produk/perkhidmatan IKS Malaysia.

Produk/perkhidmatan sedia untuk dipasarkan.

Kedudukan operasi/ kedai perniagaan mempunyai liputan internet yang stabil.

Mempunyai disiplin untuk mengembangkan perniagaan.

Patuh kepada polisi yang telah ditetapkan.

img

Adakah anda berminat untuk menyertai program ini ?

Permohonan program DTG

Untuk info lanjut boleh hubungi kami di talian 011-54133372 / 011-54233371.